Guanyador de l’edició 2017

INSULCLOUD

Guanyador del premi emprenedoria Fundació Caixa d’Enginyers Edició 2017: José Luis López, CEO de Insulcloud.